Menu

Hakkımızda

EİMZATR Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

EİMZATR Bilgi Güvenliği Hizmetleri Anonim Şirketi 21 Kasım 2011 tarihinde kurulmuş ve Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

Tüm altyapı ve test süreçlerini başarıyla tamamlayarak gerekli tüm kurum ve kuruluşlar tarafından denetimleri tamamlanmış, 03.02.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) tarafından Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak ilan edilmiştir.

Kuruluşumuz altyapı konusunda TÜBİTAK ile işbirliğini tercih etmiştir. Bu nedenle %100 Milli, Yerli ve Türkçe hizmet sunmaktadır.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika hizmetlerini vermekle beraber, elektronik imza ve elektronik sertifika alanlarında yazılım ve geliştirme faaliyetleri ve e-imza entegrasyon çalışmaları da yürütülmektedir.İlan edildiği günden itibaren saatlerce hatta günlerce süren e-imza üretim sürecini sadece 15 dakikaya indirmiş ve sektöre öncü olmuştur. Halen en hızlı üretim yapan ESHS ünvanını korumakta ve 50’ye yakın ilimizde 15 Dakikada e-imza hizmeti vermektedir.

Ankara’daki Merkez binasında son teknoloji ve güçlü altyapısı ile verdiği hizmetini Hacettepe Üniversitesi Teknokentindeki AR-GE çalışmalarıyla hergün geliştirmektedir.

EİMZATR profesyonel ekibi; kurumsal kimliği, fark yaratan hizmet anlayışı ve güvenilirliği ile ulusal ve uluslararası alanda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak ve sahip olduğu uluslararası geçerli Belge ve Sertifikalar ile elektronik imza ve Zaman Damgası alanlarında, yeniliklerin öncüsü olmayı ve % 100 Müşteri memnuniyetini hedefleyen bir kuruluştur.

Bilgi güvenliği ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığı alanında güvenilirliği, güncelliği ve kalitesi ile en tepeye yerleşip kurum, kuruluş ve bireysel müşterilerimize en güvenli ve kaliteli hizmeti sağlamak. Elektronik İmza alanında fark yaratarak yeniliklerin öncüsü olan bir kuruluş olmak.

Profesyonel ekibi ; kurumsal kimliği ile en kaliteli, güvenilir, güncel ve fark yaratan hizmeti anında müşterilerimize sunmak.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında; müşterilerimize mevzuata uygun ve uluslararası geçerliliği olan elektronik imza hizmeti sunmak.

Ulusal ve uluslararası alanda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak etkin bir rol oynamak.

Mevcut standartları uygulayıp yeni standartların oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

Elektronik imza ile ilgili gerekli her türlü araştıma ve çalışmalarda etkin rol alarak ; bilgi ve iletişim güvenliğini tam olarak sağlamak.

Elektronik imza kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli uygulamalara destek vermek.

Bilgi ekonomisine geçiş sürecinde; sahip olduğumuz teknoloji ve bilgileri paylaşarak, Türkiye"nin Gelişme Stratejilerinin oluşturulması ve elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda ülkemize katkı sağlamak.

E-imzatr Hakkımızda
Hakkımızda

İlkelerimiz

%100 Müşteri menuniyetini sağlamak.

Ulusal ve uluslararası alanda öncü kuruluş olmak.

Hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet sunmak.

Yeniliklere öncü kuruluş olmak.

Tabi olduğu yasa ve mevzuata uygun hizmet vermek.

×